ΔΙΑΔΟΣΗ

Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ